Almars Gård

Almars Gård, strax norr om Karlstad har en anrik historia.

Att präster har bott på Almar finns det redan på 1630-talet en notering om och efter att Almars Gård varit prästers bostad i nära 400 år avslutades traditionen 1985, då siste prästen flyttade ut från Almar. Den byggnad som idag är f.d prästgården är i sin ursprungliga del från tiden omkring 1700.

Ladugården byggdes 1905-06 och renoverades 1981.
Byggnaderna är kulturminnesmärkta och 1999 byggdes delar av ladugården om till Butiken på Landet. Förutom Almars Krog och festvåningen Almars Loft, så består gården också av interiörbutiken Rost samt butiken Änglar & Konst.

Almars Gård ägs av Gunni och Kenneth Larsson.